Vad?

Fredriksdal ska bli en trygg och välmående stadsdel. Tillsammans med de boende på Fredriksdal och de föreningar och verksamheter som finns där vill Helsingborgs stad skapa en stadsdel att må bra i. Gemenskap skapar vi gemensamt.

 

 

Varför?

Fredriksdal ska utvecklas till en mer socialt, fysiskt och demokratiskt hållbar stadsdel i Helsingborg. Möjligheterna till egenförsörjning, trygghet och delaktighet ska stärkas genom att testa nya sätt för invånare, det privata och det offentliga att hitta lösningar tillsammans.

Vi vill öka livskvaliten och känslan av trygghet och social tillit på Fredriksdal. Fler människor ska bli integrerade och involverade, fler människor ska kunna försörja sig själva och fler människor ska känna att man är delaktig i sin staddel och i Helsingborg.

 

Hur?

Som en del av den Utforskande staden testar vi nya metoder för att låta boende, föreningar, företag och andra verksamheter tillsammans bygga en trygg och stabil stadsdel. Helsingborgs stad vill hjälpa till att göra det möjligt.

Staden bjuder in invånare och organisationer till möten och dialoger och möjliggör att människor träffas och tillsammans hittar spännande lösningar på de utmaningar som finns på Fredriksdal. De hinder som dyker och och de knutar som behöver lösa kommer Helsingborgs stad verka för att vi ska kunna ta oss förbi.

Projektets stora potential ligger i övertygelsen att gemenskap skapar vi tillsammans och tillsammans blir vi starkare.

Effektmål

Ökad livskvalitet för boende på Fredriksdal.

Effektmål

Färre hushåll på Fredriksdal som har ekonomiskt bistånd.

Effektmål

Lägre arbetslöshet för boende på Fredriksdal.

Invånarinvolvering

Det är ett projekt som bygger på invånarinvolvering, att möjliggöra för de boende på Fredriksdal tydliggöra sina behov och även forma lösningen.

Kontakt

Namn: Malin Grahn Marksell
E-post: malin.grahn.marksell@helsingborg.se