Vad?

Bigbelly är en sopkärlslösning med betydligt högre kapacitet än vanliga sopkärl. En Bigbelly komprimerar material som slängs i den och genom en internetuppkoppling kan fyllnadsgraden följas. Det innebär att kärlen bara töms när det finns ett behov och därigenom bidrar de till att minska transporterna i staden. Systemet är också slutet, vilket hindrar skadedjur och fåglar att komma in i kärlen.

Hur?

Försöket med Bigbellys är en del i stadens arbete med IoT (Internet of Things) och staden hyr kärlen för att under en period kunna testa och utvärdera nyttan med tekniken.
– Med teknikens hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel som uppstår och bättre planera vårt arbete. I förlängningen kan denna satsning innebära att fler saker i vår offentliga miljö blir uppkopplade mot internet, säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

En viktig samarbetspartner är stadens driftentreprenör inom område Väster, Peab Drift och underhåll, som sköter den rent praktiska hanteringen av kärlen.

 

Effektmål

Med teknikens hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel som uppstår och bättre planera vårt arbete

Kontakt

Namn: Andreas Hall
E-post: andreas.hall@helsingborg.se