Vad?

Vi kommunvägledare rapporterar in felaktigheterna direkt och kan ta del av vad andra kommunvägledare svarat när de fått rätt information av tjänsteman eller lyckats förklara så kunden förstod. Det blir även enklare för redaktörer att kontinuerligt få in feedback på innehållet.

Varför?

Det är idag en administrativ klumpighet att rapportera felaktigheter eller otydligheter som finns på helsingborg.se. Det är svårt att veta till vem och hur man ska skicka sin synpunkt, sen är det utöver det ganska omständligt med kopiering av länkar och texter som ska förklara vilken del på sidan etc för att vi, kommunvägledare ska få fram vårt budskap. Det kan ta en tid att ändra på hemsidan ibland och fler hinner ge fel svar till kunden och kunden möts av inkorrekt information på helsingborg.se.

 

Hur?

Kommunvägledare i Helsingborg är inloggade på helsingborg.se genom BugHerd, där de enkelt markerar var det är fel och skriver en kommentar på vad som behöver ändras och vad de har svarat kunden istället. Bugen går vidare till redaktörerna som har möjlighet att samla på sig synpunkter på hur de bör formulera sig istället. När det är åtgärdat släcks bugen, är det då fortfarande otydligt så får redaktionen feedbacken direkt.

Effektmål

Snabbare inrapportering och rättning av fel i våra digitala kanaler

Resultat

Snabb återkoppling att det blivit åtgärdat och kommunvägledarna har kunnat kolla så det blev enligt önskemål. Samt att vi har kunnat göra löpande diskussioner via systemet för att komma fram till bästa lösningen. Så att nästa kund som besöker sidan Efter implementation har det blivit snabbare återkoppling att fel blivit åtgärdade och kommunvägledarna har kunnat kolla så det blev enligt önskemål. Samt att kommunvägledarna kunnat göra löpande diskussioner via systemet för att komma fram till bästa lösningen. Så att nästa kund som besöker sidan slipper att ringa för att de inte förstår

  • Kategori

    Demokrati

  • Teknologier

    Digital kommunikation

  • Sektor

    Data

Kontakt

Namn: Senita Snygg
E-post: senita.snygg@helsingborg.se