Vad?

Tillsammans med Power2U tar Öresundskraft byggnader från gårdagens energisystem till morgondagens energisystem.

Genom Artificiell Intelligens och Machine Learning som kan arbeta med stora mängder data och hantera såväl prediktiv som reaktiv kontroll – arbetar företaget med två koncept för flexibla fastigheter:

FlexPower – en tjänst för optimerad elanvändning och effekthantering

FlexHeat – en tjänst för optimerad användning och produktion av fjärrvärme

FlexHeat kommer till Fastighetsägare och BRF:er hösten 2020.

Mer information: https://www.power2u.se/

 

  • Teknologier

    AI, Machine Learning

  • Sektor

    Bostäder, Digitalisering, Energi, Fastighet, Stadsplanering

Kontakt

Namn: Jonas Eriksson
E-post: Jonas.Eriksson@oresundskraft.se