Vad?

Sensorer för att registrera el- och vattenförbrukning monteras i kundens bostad. Datan som genereras kan användas för att uppmärksamma avvikande beteenden.

Varför?

Trygghet är exempelvis vetskapen om att du eller din anhöriga får hjälp om något händer. Genom att öka tryggheten i hemmet kan fler personer bo kvar i en miljö som de känner till och trivs i och flytten till ett vårdboende kan vänta.

Ett vanligt sätt att skapa trygghet är att utrusta äldre personer med trygghetslarm, men dessa räcker inte alltid till. Om olyckan är framme kan det inträffa att personen på grund av skada inte kan larma trots att hen är utrustad med trygghetslarm.

Hur?

I ett potentiellt samarbete med Helsingborgshem och stadens fastighetsförvaltning monteras sensorer i kundens bostad för att registrera el- och vattenförbrukning. Den data som genereras kan användas för att uppmärksamma avvikande beteenden.

Exempel på vad insamlad data kan indikera:

  • En ovanligt liten förbrukning av vatten under morgontimmarna skulle kunna innebära att personen inte kommit upp från sin säng.
  • En ovanligt stor vattenförbrukning skulle kunna innebära att personen fallit duschen och inte kan komma upp igen och stänga av vattnet.

Effektmål

Färre fall där människor blivit liggande utan att kunna larma efter en olycka eller sjukdomsfall

Invånarinvolvering

För att lösningen ska ha värde krävs att det finns ett förtroende hos användaren. Lösningen kommer att väljas tillsammans med användare/boende.

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se

Namn: Eric Semb
E-post: eric.semb@helsingborg,se

Namn: Ingrid Bergh
E-post: ingrid.berg@helsingborg.se