Vad?

Reco Lab

Reco Lab (recovery lab) är ett utvecklingskliv för att utveckla resurshantering av separerat avloppsvatten. Verksamheten består av en utvecklingsanläggning, där återvinningen av resurser från de tre rören från H+ sker, en testbädd samt ett showroom. Det sistnämnda blir en unik kommunikativ testbädd kring aktuell samhällsutveckling med fokus på H+, Helsingborgs nya, miljöprofilerade stadsdel.

 

Varför?

Övergripande mål

Reco Lab ger mätbara resultat för att bidra till nationella och globala hållbarhetsmål.

Reco Lab är en lokalt, regionalt och nationellt välkänd mötesplats som katalyserar kunskap, utveckling och innovationer kring vatten-, energi och avfallsflöden i framförallt urban miljö.

Reco Lab har en utvecklingsfond

Reco Lab är en betydelsefull utvecklare av simuleringar inom cirkulära kretslopp. Simuleringarna är beslutsunderlag för stadsutveckling.

 

Tillsammans med testbädd och showroom blir driftanläggningen ett kunskapsnav där samhällsutveckling av lokala kretslopp av näring, vatten och energi kommer att ta stora utvecklingssteg. Utvecklingsanläggningen kommer att mäta och utvärdera ”tre rör ut” samt den driftteknik som används för att återvinna framförallt kväve och fosfor. Tillsammans med testbädden kommer olika, stora som små, utvecklingsprojekt att genomföras. Showroom blir fönstret som visualiserar och tillgängliggör nya intressanta fakta för olika sammankomster. Genom tvärvetenskapliga dialoger och med faktaunderlag från H+, drift- och testbäddsförsök blir Reco Lab en unik katalysator för samhällsutveckling på många olika plan.

Hur?

Reco Labs mål nås genom samverkan med andra verksamheter, företag och universitet.  Vi arbetar med många olika aktörer med delvis olika målgrupper för att nå Reco Labs effekt- och operativa mål:

  • en uppväxling av interna medel genom forskning- och utvecklingsprojekt.
  • erbjuda plats i testbädd för företag, universitet och övriga forskningsverksamheter
  • erbjuda företagsplats med mötesarrangemang i showroom
  • organisationen bakom showroom där Staden och de kommunala energi, avfalls och VA aktörerna samverkar internt och externt med arrangemang och kommunikation i showroom och H+ området.
  • Sammankomsterna i showroom kommer att bjuda in olika aktörer och ha olika värdar. Det gemensamma för sammankomsterna är att alla har anknytning till något av Reco Labs  operativa och/eller effektmål.
  • Drivs av

    Helsingborgs stad

Kontakt

Namn: Amanda Haux
E-post: Amanda.Haux@nsva.se

Filer

Länkar