Vad?

Energisektorn står inför en stor förändring – från centraliserad, storskalig energiproduktion till lokal, decentraliserad produktion och lagring av energi, vilket ställer stora krav på utvecklingen av smarta och digitala energisystem.

Vi tror inte på det traditionella, linjära och centraliserade systemet, utan arbetar för ett decentraliserat, digitalt och flexibelt energisystem, baserat på förnybar energi. Vi skapar smarta energisamhällen och möjligheter för fastighetsägare att förstå, kontrollera och optimera fastighetens energisystem, och att tjäna på att vara en flexibel energianvändare.

Läs mer om projektet här.

 

  • Teknologier

    Miljöteknik

  • Sektor

    Energi, Fastighet, Miljö

Kontakt

Namn: Nenad Kotur
E-post: Nenad.Kotur@oresundskraft.se