Vad?

Vi vill testa nya möjligheter för lekfulla inslag i staden.

 

 

 

Varför?

Mellan den populära lekplatsen Drakar och Prinsessor och den nya lekplatsen på Fredriksdal aktiveras stråket med lekfulla inslag för alla åldrar. Syftet är att låta leken ta större plats i vår vardag och göra annars tråkiga transportsträckor till fantasifulla äventyr som barnen längtar samtidigt som vi knyter ihop två stadsdelar med varandra. Genom att bygga ett stråk som uppmuntrar till lek och rörelse hoppas vi också kunna bidra till en tryggare stad för våra invånare- här med fokus på de yngre invånarna!

Hur?

Ännu är mycket i utforska-stadiet och vår ambition är att skapa ett lekstråk som sammanbinder stadsdelarna Drottninghög och Fredriksdal. Mycket mer än så vet vi inte i dagsläget! Hittills har vi haft en lyckad workshop tillsammans med partners, leverantörer och olika förvaltningar kring vad vi vill att stråket ska innehålla men ännu är inget bestämt.

Effektmål

Vi vill testa nya möjligheter för lekfulla inslag i staden

Kontakt

Namn: Johanna Elgström
E-post: johanna.elgstrom@helsingborg.se

Namn: Alfred Nerhagen
E-post: alfred.nerhagen@helsingborg.se