Vad?

Innovationspiloten ”Pladdra – en digital dialogplattform” utforskar två olika digitala varianter av hur vi kan prata med barn om utformningen av deras lekplatser. Det är en pilot där vi dels testar ett verktyg ämnat för kvantitativ data kopplat till verb (”vad är roligast att göra på en lekplats?”)och dels testar ett mer experimentellt verktyg där barnen får möblera en lekplatsyta med 3D-objekt i en AR-app där dialogen kring hur de tänker genererar mer kvalitativ data och insikter som vi (antagligen) inte får i mer strukturerad form. Vi utforskar båda spåren parallellt och undersöker hur de båda olika typerna av input kan skapa värde i konceptualisering och projektering av nya lekplatser och i upprustningen av gamla. .

Varför?

Barns röster behöver bli hörda ännu mer och det behöver ske med högre effektivitet och större tydlighet i vad deras röster får för påverkan på deras egen stad. Vi behöver hitta nya plattformar för att möta stadens barn inför gestaltandet av de miljöer där de rör sig. Vi har löpande dialoger med stadens barn i olika frågor som rör deras utemiljö. Det är resurskrävande både för tjänstemän och barnverksamhet, och det är inte alltid det finns utrymme. Vi vill därför utveckla den digitala barndialogen med fokus på barnens platser.

Vi tror att barn som leker på lekplatser vet precis vad som skulle behövas för att göra lekplatsen ännu roligare, mer spännande, kul och utmanande. Det är barnen som är experter på lek! Vi tror att ett digitalt verktyg kan hjälpa oss prioritera i nya byggen och upprustningar. Vi tror att detta leder till att barnen får ökat inflytande över sin egen miljö.

Hur?

Verbvarianten
Barnen får i ett enkelt verktyg som vi distribuerar via en hemsida (funkar för dator, mobil, padda) välja vad som är roligast att göra på en lekplats genom att välja fem pictogram föreställande verb av lekfulla aktiviteter. Barnen gör sina val tillsammans med en pedagog i ett klassrum, och i det pedagogiska samtalet kan barnen utforska vad verb är för något (vi testade med åk 3 som precis börjat prata om verb) och prata mer om lek och vad som är roligt.

Varje barn sparar sina val och i sammanställningen ser vi vilka aktiviteter barnen prioriterar på lekplatsen. Uppskalat i större mängd får vi ett brett underlag med representation från olika stadsdelar och åldrar.

Just nu testar vi en första version av verktyget där vi gjort ett antal pictogram. Först testade vi hur pictogrammen funkade i sig, sedan utforskar vi hur det klickbara verktyget skall se ut och fungera. Årskurs 3 på Maria Parkskolan hjälper oss i de här stegen, sedan avser vi skala upp med fler klasser.

AR-varianten
Vi har under November månad tagit hjälp av konsulter från CGI som hjälpt oss bygga en första version av en AR-app som vi nu testar med barn i skolan. Appen, som är gjord för iPad och iPhone, ger möjlighet att ställa ut 3D-objekt från stadens lekplatser på en yta på 1,6×1,6 meter som motsvarar 40×40 meter i verkligheten. Barnen väljer de objekt de vill ha på lekplatsen och ställer ut dem som de tycker blir bäst. 3-6 barn jobbar med 3-6 enheter runt samma bord och under tiden ställer vi frågor till dem och har dialog kring utformning.

I nästa steg befinner vi oss utomhus och skalar upp barnens förslag i verklig storlek. AR-tekniken möjliggör utplacering av objekten i verklig storlek på platsen. Barnen kan testa att röra sig runt i ytan och vi har samtidigt dialog med dem- ber dem tänka högt och ställer frågor kring varför de har gjort sina val på just det sättet. Möjligheten finns att spela in skärmen för att se hur barnen rör sig runt i ytan. Möjligheten finns också att uppleva varandras byggen.

På det här sättet utforskar vi nya, roliga och inspirerande sätt att få barn att formulera sina åsikter.

Här finns en video! 

Projeketet har under hösten gjort en Civictech Vinnova-ansökan.Där gick vi vidare till första uttagningen, men föll på målsnöret.

Effektmål

Barn i olika delar av staden påverkar utformningen av sina närmiljöer

Effektmål

Effektivisering av dialogprocesser - färre arbetstimmar och mer dialogunderlag

Effektmål

Databaserade beslutsunderlag - kvantitativa och kvalitativa resultat av många barns förslag

Invånarinvolvering

Samskapande med elever på Maria Parkskolan, Kubikskolan & Råå Södra skola

Kontakt

Namn: Pamela Sjöstrand (landskapsarkitekt)
E-post: pamela.sjostrand@helsingborg.se

Namn: Johanna Elgström (landskapsarkitekt)
E-post: Johanna.Elgstrom@helsingborg.se

Namn: Tommy Boije (intraprenör Hbg Works)
E-post: Tommy.Boije@helsingborg.se

Namn: Maria Sjödin (UX-design Hbg Works)
E-post: maria.sjodin@helsingborg.se

Namn: Maria Pettersson (pedagog maria parkskolan)
E-post: maria.pettersson1@helsingborg.se

Namn: Gustaf Eriksson (UI-designer Hbg Works)
E-post: gustaf.eriksson@helsingborg.se

Namn: Nikolas Ramstedt (programmerare Hbg Works)
E-post: nikolas.ramstedt@helsingborg.se