Vad?

Staden växer och därmed också behovet av förskolor och skolor. Samtidigt finns ett stort behov att förnya stadsmiljön i flera av stadens miljonprogram-områden. Genom att kombinera ihop dessa båda behov skapar vi tillsammans med Helsingborghem en hållbar stadsutveckling.

 

Varför?

Byggnation av fastigheter medför stor påverkan på miljön, genom att återvinna material ifrån närområdet minskas både behovet av att producera nytt byggmaterial och transporter.

Hur?

Vid byggnationen av de nya förskolorna på Drottninghög och Närlunda arbetar vi med att återbruka byggmaterial ifrån rivningar i närområdet. Bland annat blir skolorna byggda med tegel ifrån ett rivet hus på Drottninghög och brädorna ifrån en garagelänga på Närlunda blir ett lekhus till förskolebarnen på Närlunda.

Vidare arbetar vi med att köpa in byggmaterial från restpartier eller produkter som av någon anledning skulle slängts  ex. dörrar, golv mm. Vid anläggning av utemiljö använder vi oss av stockar, stenar och växtlighet för att minska antalet ”färdiga lekredskap”.

  • Kategori

    Klimat & Miljö

  • Sektor

    Cirkulär ekonomi, Fastighet

Kontakt

Namn: Anna Olsson
E-post: anna.olsson9@helsingborg.se