Vad?

Min app för socialtjänsten ska främja samarbetet runt en invånare eller en familj utifrån invånarens behov istället för att utgå från våra traditionella processer.

Varför?

Invånaren kan genom appens funktioner få ett större handlingsutrymme, en ökad delaktighet och självbestämmande samt en större möjlighet att pröva sina egna vingar under tryggare former.

Hur?

Funktionerna i appen dels ska ge en förlängd, uppfångande hand från socialtjänsten, dels ge möjlighet till en kontakt där invånaren har mycket större möjligheter att påverka hur och när kontakten sker och vad den innehåller. Den ger också möjlighet för att engagera ett nätverk runt invånaren, om hen vill.

”Min app” skapas tillsammans med invånare i flera olika skeden under framtagandet. Idén har sitt ursprung i de behov som invånarna beskrev i de invånarintervjuer som digitala teamet gjorde vid uppstarten. Appen kommer aldrig att byggas om inte en bred grupp invånare ser nyttan med den.

  • Teknologier

    Applikation

  • Sektor

    Barn och unga, Social innovation

  • Partners

    Invånare

Kontakt

Namn: Lisbeth Davidssson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se