Vad?

Tänk dig 3 000 personer i flera hundra olika team, inspirerande gäster på en stor scen, erfarna innovationscoacher och presentationer av spännande teknik. Allt detta under en tre dagar lång innovationssprint av megaformat.

Tänk dig sedan att deltagarna jobbar fram innovativa lösningar på samhällets utmaningar, och föreställ dig hur mycket positiv kreativ skaparkraft som släpps lös. Under dessa tre dagar är vi alla skapare av Helsingborgs framtid.

Varför?

Samhället står inför svåra utmaningar och ju fler som deltar i lösningsarbetet, desto bättre blir det! Vi behöver många perspektiv för att förstå och lösa rätt problem, och många idéer för att hitta de bästa. När det kommer till innovation är det helt enkelt svårt att underskatta värdet av kvantitet!

Hur?

Under H22 riktas världens ögon mot Europas mest innovativa stad, Helsingborg. Då är det rimligt att vi också tänker utanför den berömda boxen. På en vanlig innovationssprint samlas maximalt hundra deltagare vilket genererar ett tjugotal spännande lösningar. Vad händer om vi samlar femton gånger så många deltagare?

Praktiskt finns det en del frågor att reda ut, men formellt är det inte allt svårt. Innovationssprintar för våra medarbetare är ett av våra viktigaste verktyg för att sprida inspiration och erbjuda praktisk innovationsträning samtidigt som vi löser verkliga problem i verksamheterna.

Effektmål

Att medborgarna tar aktiv del i att utveckla innovativa lösningar på stadens utmaningar

Invånarinvolvering

Medborgarna är det centrala i sprinten, de bär in in behoven och bidrar till lösningarna

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se