Vad?

Du som får vård i hemmet, hur upplever du den? Om du bor på ett LSS-boende, hur funkar det? Vid vilka punkter i mötet med personalen funkar det extra bra, och när funkar det mindre bra?

Vi kartlägger upplevelsen tillsammans med dig genom ett arbetssätt som kallas ”kundresa”. Det är ett smart sätt att ta reda på hur du upplever mötet med kommunen och hur vi kan skapa en bättre upplevelse för dig.

 

Varför?

Genom att beskriva olika kundresor kan vi bättre förstå och utveckla lösningar för framtidens vård och omsorg. ”Livsresan” är en slags kundresa för personer inom hemvård, LSS- och vårdboende där vi identifierar och lyfter fram problem, glädjeämnen, behov och begränsningar. Livsresan handlar om att förstå vart vi är på väg och vad som efterfrågas i framtiden.

 

Hur?

Under den närmaste tiden kommer vi att möta och samtala med helsingborgare i alla åldrar för att tillsammans skapa en bild av våra önskningar och förhoppningar inför framtiden. På så sätt får vårt innovationsarbete ett sammanhang och det blir lättare för oss att hitta och utveckla lösningar som ger stort värde under lång tid.

Effektmål

Fler formulerade behov, skav, problem och användarscenarior

Kontakt

Namn: Malin Remmerfors
E-post: malin.remmerfors@helsingborg.se

Namn: Fabian Lundmark Svensson
E-post: fabian.lundmark@helsingborg.se