Vad?

Utbildning är en nyckel för personlig utveckling, men också för att bli en inkluderad och etablerad del av samhället. Behovet av utbildning måste tillgodoses för alla.

Varför?

Idag finns det inga verktyg för att bedriva fjärrundervisning för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. I tider som dessa innebär det stora utmaningar att fullt ut bedriva undervisning för gruppen vilket innebär att vi i spåren av Covid -19 riskerar att bygga upp en utbildningsskuld för dessa elever.

Hur?

Vi utforskar möjligheten att bygga en lärplattform med funktioner och innehåll som fungerar för den aktuella målgruppen, det vill säga elever med en lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Vi gör detta tillsammans med Begripsam, en förening som vill påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla.

I första steget har vi tagit fram den magiska knappen, en enkel lösning som nu gör det möjligt för eleverna att genom en enkel knapptryckning alltid komma till rätt plats vid rätt tid när det är dags för fjärrundervisning.

Effektmål

En ökad självständighet i skolan och livet för elever med en intellektuell funktionsnedsättning genom digitala lösningar som kompenserar och stödjer.

Invånarinvolvering

Slutanvändarna, eleverna har varit involverade dels i den utforskande fasen för att fördjupa förståelsen av behoven, och dels i utvecklingsfasen genom upprepade tester av prototyper.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se