Vad?

Filmer som visar hur personer som lider av demens eller kognitiv svikt själva utför vardagliga sysslor som att tvätta händerna. Filmerna spelas in med skådespelare och med hjälp av så kallad deepfake-teknik ersätts skådespelarens ansikte med den demenssjuka personens.

Varför?

Personer som lider av en demenssjukdom eller kognitiv svikt har ofta svårt att komma ihåg att utföra vardagliga sysslor som att borsta tänderna. Dessa personer drabbas ofta av dålig munhälsa vilket kan försämra deras livskvalitet ytterligare.

Under den pågående coronapandemin har en ny, i vissa fall dödlig, hälsorisk uppstått. Idag kan det innebära en stor risk att bli smittad av covid-19 om du har svårt att komma ihåg att tvätta händerna. Eftersom dementa personer ofta tillhör en eller flera riskgrupper är det en viktig fråga och en lösning skulle betyda mycket för dessa utsatta och sköra personer.

Hur?

Antagandet är att om personen som lider av en demenssjukdom ser en film på hur en syssla genomförs så blir det lättare för personen att utföra den. Du påminns där och då om att göra sysslan och hur du ska göra den.

Nu vill vi testa om effekten blir ännu bättre om personen får se en film på sig själv när hen utför sysslan. Det vill vi göra genom att spela in korta filmer där en skådespelare utför enkla sysslor, för att sedan med hjälp av så kallad ”deep-fake”-teknik ersätta skådespelarens ansikte med bilder på den dementa personens eget ansikte.

Effektmål

Ökad grad av självständighet för personer med demenssjukdom

Effektmål

Förbättrad tandhygien bland personer med demenssjukdom

Invånarinvolvering

Det är en mycket känslig fråga och det finns en stor risk att personen blir förvirrad istället för hjälpt. Lösningen måste testas med stor varlighet och tillsammans med förvaltningens specialister på vård av demenssjuka.

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se

Namn: Ingrid Nyman
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se

Namn: Tina Olofsson
E-post: tina.olofsson2@helsingborg.se