Vad?

Kan vi frigöra motivationens och skapandets kraft samt öka elevernas medvetenhet om sina egna studiestrategier med hjälp av individanpassat AI för musik?

Varför?

Vi vill utforska nya sätt att:

  • Hitta rätt utmaning till rätt elev i rätt tid
  • Skapa större insikt i de elevens egna lärstrategier
  • Öka lärlusten och modet att testa
  • Frigöra mer tid till relationen mellan lärare och elev

 

Hur?

Vi vill se om möjligheterna med artificiell intelligens kan hjälpa oss att individualisera musikundervisningen och den tanken kommer vi att testa och utforska under de första månaderna av höstterminen -21.

Effektmål

Ökade insikter om lärstrategier och ökad måluppfyllelse

Invånarinvolvering

Idén utforskas tillsammans med eleverna på Musikgrundskolan Synkopen.

Kontakt

Namn: Anna Forsvall Lundmark
E-post: anna.forsvalllundmark.helsingborg.se