Vad?

Vi vill utforska om en digital tjänst kopplat till ett aktivitetsarmband kan få barn att röra sig mer, både genom spontana rörelseuppdrag och genom organiserad aktivitet från exempelvis föreningslivet. All rörelse ger poäng, poängen kan barnen följa i ett webbgränssnitt.

Varför?

Barn rör sig mindre och mindre, inte på grund av att de inte vill utan för att de ser hinder på vägen. Kan vi utveckla en tjänst som tar bort de hinder som barn känner för att starta en ny aktivitet eller för att komma ut och göra spontana uppdrag?

Hur?

Skolan förser ett barn med ett aktivitetsarmband som varje dag synkas mot en digital tjänst.  I den digitala tjänsten kan barn välja små rörelseuppdrag som de kan genomföra under dagen eller välja att prova på en ny aktivitet. Via tjänsten får barnen information om hur de ska förbereda sig inför den valda aktiviteten. De kan utöver det också vara aktiva deltagare och själva skapa rörelseuppdrag som de själva och andra  kan testa – och filma  när de provar aktiviteten om de vill.

På aktivitetsarmbandet kan de följa hur nära de är att klara dagens rörelsemål. Armbandet påminner också barnen ifall de har suttit stilla i en timme.

Tjänsten ska testas under vårterminen 2021 på klass 5a på Anneroskolan och initiativet har vi valt att kalla ”ToMoveIt” .

Effektmål

Ökad rörelse hos barn så deras rörelse möter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Invånarinvolvering

ToMoveIt testas och utvecklas tillsammans med eleverna på Anneroskolan.

Kontakt

Namn: Mikaela Bodsgård - Anneroskolan
E-post: mikaela.bodsgard@helsingborg.se

Namn: Karolina Ekerlund - Hbg Works
E-post: karolina.ekerlund@helsingborg.se