Vad?

I invånarlabbet vill vi hitta svaret på frågan hur kan staden engagera fler invånare i stadsdelarna kring olika samhällsutmaningar? Vilka metoder och verktyg är det som är hållbara och som ger effekt?

Invånarlabbet arbetar utifrån hypotesen – genom att skapa goda förutsättningar för invånare, offentliga organisationer, näringsliv och den idéburna sektorn att mötas i ”labbform” kring olika utmaningar, hittar vi gemensamma lösningar och innovationer som bidrar till ökad livskvalité i stadsdelarna.

Nyfiken? Läs mer om Invånarlabbet här.

 

 

Varför?

Olika stadsdelar i Helsingborg har flera och olika utmaningar som exempelvis långtidsarbetslöshet, skolresultat, otrygghet och brottslighet, bostadssegregation och bristande samhällsservice. Invånarlabbets funktion och syfte är att hitta sätt att samarbeta med boende som berörs av problematiken – t.ex. elever, arbetslösa, ungdomar, äldre – och involvera dem i utveckling och testandet av innovativa lösningar på samhällsutmaningar, tillsammans med aktörer från olika samhällssektorer.

Hur?

Invånarlabbet grundas i tron om att invånarnas delaktighet i planeringen och utvecklingen av olika stadsdelar bär med sig stor potential och är ett svar på hur vi gör stadens utveckling mer demokratisk och ser till att vi arbetar för inkludering. Tanken är att som en del i processen ge invånaren möjligheten att leda och själv definiera vad behovet är. Vad är det som höjer och stärker livskvalitén och hur kan vi tillsammans undanröja hinder för ett bättre välmående? Invånarlabbet kommer genom behovsidentifiering, idégenerering, lösningsutformning och tester i syfte att skapa nya sociala innovationer undersöka HUR:et.

Effektmål

Invånarlabb ger en ökad livskvalitet för boende på Planteringen och Fredriksdal.

Effektmål

Tilliten har ökat mellan invånare och stadens organisationer och engagemanget i satsdelarna har ökat kring olika samhällsutmaningar

Effektmål

Fler invånare har engagerat sig kring olika utmaningar i deras stadsdel som de själva har lyft.

Effektmål

Nya samarbeten har startats med idéburna organisationer, offentlig aktörer, näringslivet och boende i stadsdelarna

Effektmål

I samverkan mellan aktörer har det uppkommit nya aktiviteter och sociala innovationer i syfte att öka gemenskapen

Invånarinvolvering

Boende på Fredriksdal och Planteringen är en del av processen från början till slut - det är invånaren som leder processen genom att identifiera vad behovet är och hur lösningen ser ut.

 • Utmaning

  Hur gör vi stadens utveckling mer demokratisk?

 • Kategori

  Demokrati

 • Estimerad budget

  1300000 kr

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten (FOU), Helsingborgshem, IdeA Drottninghög, Kulturförvaltningen, Linköpings universitet, Lunds universitet, Områdesnätverk Fredriksdal, Områdesnätverk Planteringen, Rädda barnen

Kontakt

Namn: Sanna Melling
E-post: sanna.melling@helsingborg.se