Vad?

Vi har testat att använda sensorer för att mäta jordens fuktighet vid träd på Österleden. Nu vill vi skala upp och satsa på ytterligare sensorer för att arbeta ännu smartare. Sensorerna ska placeras vid träd som står i utsatta eller vid svårskötta områden. Staden har också byggt anläggningar där det planterats sedum som behöver skötas, tanken är att utveckla befintlig teknik så att även sedumplanteringar kan följas.

Varför?

Träden genererar ett stort ekonomiskt värde men även ett stort värde ur trivsel, gestaltning och miljöhänseende, därför är det viktigt att kunna sköta dem på bästa sätt.

I samband med att ett område exploateras planteras ofta nya träd inom området. Exploatören har därefter garantiskötsel på träden under drygt 2-3 år och när staden tar över skötseln kan data från sensorerna ge oss ett ”kvitto” på att träden skötts på rätt sätt under hela garantitiden.

Det finns stora ekonomiska vinster. Ett bevattningstillfälle på Österleden kräver stora resurser med minst två lastbilar, därtill ska en tankbil vattna och en person ska vistas i mittremsan under lång tid. Ett träd som dör kostar drygt 40 000 kr/st att ersätta.

Med hjälp av jordfuktighetssensorer möjlighet att sköta driften och underhållet av träden på ett bättre sätt vilket kan ge träden bättre förutsättningar för att klara sig. Och träd gillar vi ju!

Hur?

Idag har ett 10 tal sensorer men vi vill skala upp till 200 st. Med hjälp av data som kombineras kan vi arbeta smartare. Till exempel väderdata och sensordata samköras så att vi vet exakt när ett träd ska vattnas eller om vi kan vänta eftersom det ska regna under morgondagen.

 

Effektmål

Mer välmående träd som enbart vattnas när det behövs.

  • Kategori

    Klimat & Miljö

  • Teknologier

    IoT

  • Sektor

    Digitalisering, Miljö, Stadsbyggnad

Kontakt

Namn: Andreas Hall
E-post: andreas.hall@helsingborg.se