Vad?

Vården har alltid varit innovativ. Vi vet att det är de som jobbar ute i våra verksamheter som sitter på de bästa lösningarna och att alla som vill kan träna upp sin förmåga att tänka mer innovativt.

 

Varför?

För att göra innovation till en naturlig del av arbetet för alla medarbetare genomför vi innovationssprintar flera gånger varje år. Under en innovationssprint samlas vi i team och jobbar under en och en halv dag fram innovativa lösningar på problem som vi möter ute i verksamheterna. Det handlar om riktiga problem som är viktiga att lösa, och kan vara allt från hur man undviker fallolyckor i hemmet till smarta lösningar för att underlätta god handhygien.

Hur?

Under innovationssprintarna får deltagarna lära sig om enkla verktyg och tillvägagångssätt för att jobba innovativt i en vårdmiljö. Målet är att skapa en organisation med bättre kunskap och större självförtroende kring kreativ problemlösning för att på så sätt vara bättre rustade att möta framtida utmaningar. Innovationssprintarna resulterar i idéer och innovativa lösningar, men lika viktigt är att vi tillsammans tränar oss på hur innovation kan ske ute i verksamheterna.

Effektmål

Fler idéer som grundar i medarbetarnas behov och vardag

Effektmål

Högre kunskap om förvaltningens innovationsarbete och H22

Effektmål

Ökad förståelse för och användande av vår innovationsmetodik

Effektmål

800+ medarbetare har genomfört minste en sprint innan H22

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se