Vad?

Innovationsakuten är en snabb och riktad insats för att lösa ett konkret problem. Denna insats ser olika ut beroende på vilket problem som ska lösas, men målet är att en första lösningsplan tas fram redan samma dag som problemet rapporteras in.

En del av lösningsplanen är en workshop med tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare och experter från verksamheten. Innan workshopen omvärldsspanar vi och förbereder material. Under workshopen bryts problemet ned och ett önskat läge tas fram. I slutet av workshopen arbetar vi med att ta fram idéer och lösningsförslag, och väljer ut de mest lovande.

Innovationsakutens mål är att det inte ska gå mer än en dryg vecka från inrapporterat problem till presentation av förslag på konkret lösning.

Varför?

Våra chefer och medarbetare jobbar intensivt med att ge helsingborgarna bästa möjliga vård och omsorg, men under stress och hög arbetsbelastning är det lätt hänt att hamna i gamla, inkörda hjulspår. Då är det väldigt värdefullt att få hjälp och stöd från någon som kan komma in med nya perspektiv på problem.

Hur?

Den förvaltningsgemensamma innovationsavdelningen stöttar och hjälper chefer och medarbetare genom en enkel och pålitlig process för kreativ problemlösning så att den som upplever problemet kan fokusera på verksamheten. Vi bidrar med de resurser som krävs och ser till att åtgärder snabbt sätts i verket.

Det inrapporterade problemet ska få en första lösning på kort tid, men eftersom de flesta problem också har djupare underliggande orsaker arbetar vi vidare med dem i exempelvis kommande innovationssprintar.

Effektmål

Snabba innovativa lösningar på akuta problem

Invånarinvolvering

Beror på utmaningen

  • Kategori

    Hälsa

  • Sektor

    Omsorg, Vård

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se