Vad?

home4life är en visningslägenhet som kommer stå öppen under H22. Denna lägenhet är ett resultat av ett fyrpartssamarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgshem, Pingday och Tunstall och syftar främst till att visa upp för besökaren hur det är möjligt att klara sig självständigt i sin egen bostad i äldre åldrar eller som person med någon form av funktionsnedsättning.

Varför?

Vi går en framtid till mötes där fler personer ska tas om hand av färre och där kommunens resurser – både i form av pengar och arbetskraft – kommer vara knappa. Att då visa upp för invånarna/besökarna hur man självständigt kan klara sig i hemmet längre kan vara en åtgärd för att värna om såväl den arbetskraft som finns samt självständighet och integritet hos den enskilde.

Hur?

I showroomet kommer trygghetsskapande teknik att visas upp i sin rätta miljö. Besökaren kommer få insikt om vilka möjligheter som finns i dagsläget och vad som kommer vara möjligt framöver. Många av lösningarna kommer från behov i vård- och omsorgsverksamhetens verklighet.

Showroomet kompletteras även av en testbäddslägenhet där lösningar kommer testas och utvärderas löpande. Förhoppningen är att i showroomet kunna visa upp en del av de lösningar som testats.

Effektmål

Välfärdsteknik kommer fortare ut i vardagen

Invånarinvolvering

Showroomet fungerar också som / kompletteras med en testlägenhet där användare och personal kan testa ny teknik

Kontakt

Namn: Robert Skans
E-post: robert.skans@helsingborg.se