Vad?

Genom Havoteket vill vi utforska en plats med fokus på upplevelser och pedagogik som lyfter fram havets kvaliteter och vårt ansvar kopplat till att bo och verka vid Öresund.

Varför?

Syftet med Havoteket är att skapa intresse och engagemang samt sprida kunskap om våra hav och marina hållbarhetsfrågor.

Hur?

Vi skapar en besökspaviljiong under H22 City expo som ska fungera som en prototyp där vi kan utvärdera vilka behov och möjligheter det finns för att skapa ett permanent Havotek.

 

 

 • Drivs av

  Miljöförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Sektor

  Besöksnäring, Fritid, Miljö, Skola

 • Partners

  Helsingborgs hamn, Hemsö, Serneke, Stadsbyggnadsförvaltningen, Tengbom Arkitekter

Kontakt

Namn: Stina Bertilsson Vuksan
E-post: Stina.BertilssonVuksan@helsingborg.se

Filer