Vad?

Under en innovationssprint presenterade ett team från Bemanning och Rekrytering ett förslag på en AI-assistent som skulle kunna avlasta personalen och öka servicegraden; ”Gunnar”.

Gunnar är ett system som kan kommunicera med och hämta information från flera av stadens system som vi dagligen arbetar i. Genom att endast behöva arbeta och hantera personal i ett system sparar vi tid, resurser och pengar som i dagsläget går till manuell hantering och uppdatering av oändliga Excel-listor.

Gunnar kommer också att fungera som en plats där vi tillsammans med företag och akademi kan utveckla nya och värdefulla tjänster med hjälp av AI. Även om det är svårt att säga vad som kommer att komma ur det, siktar vi på att Gunnar kommer kunna hjälpa till med att ordna fram vikarier på ett bra sätt också när kontoret är stängt och våra administratörer är lediga.

Varför?

Att hantera stora datamängder från olika system i gemensamma excel-blad är vare sig säkert eller effektivt, så redan genom att föra samman informationen på ett säkrare och mer effektivt sätt underlättas arbetet med bemanning och rekrytering. Vi gör tusentals anställningar varje år och har hundratals vikarier att hålla reda på. så behovet av snabba och smarta arbetssätt är stort. Vi har flera stora verksamhetssystem där olika information finns tillgänglig, och det inte är inte alltid de pratar helt enkelt med varandra.

Dessutom är staden alltid vaken, vård- och omsorgsförvaltningen har verksamhet igång under dygnets alla timmar och årets alla dagar. Ibland behöver man helt enkelt få en en vikarie utanför kontorstid, något som idag kan vara svårt.

Hur?

Lösningen består av en databas där data från olika verksamhetssystem samlas på ett säkert vis och kan behandlas effektivt. Redan där är mycket vunnet i form av tidsvinster, men riktigt spännande blir det om man funderar kring hur artificiell intelligens kan användas för att skapa värdefulla tjänster och avlasta våra medarbetare.

Vi ser ett par sannolika funktioner där vi kan koppla in en chat-bot som svarar på de vanligaste frågorna utifrån informationen, hur kloka algoritmer kan hjälpa till att hålla ordning i databasen och föreslå åtgärder som kompetensutveckling.

Som kronan på verket hoppas vi att ”Gunnar” kan svara på vikarieförfrågningar utanför kontorstid, men det kommer säkert fler värdefulla tjänster som vi inte ens kan tänka oss idag

Vi räknar med att uppskalning kan ske inom staden men också nationellt.

Effektmål

Bättre service för våra verksamheter som behöver vikarier utanför kontorstid

Effektmål

Bättre och snabbare service för vikarier, nyanställda och de som söker arbete hos oss

Effektmål

Effektivare och säkrare hantering av vikariepoolen

Effektmål

Besparingar av medel

Effektmål

Kvalitetssäkrade processer

Kontakt

Namn: Martina Elofsson
E-post: martina.elofsson@helsingborg.se

Namn: Agneta Wennerberg
E-post: Agneta.Wennerberg@helsingborg.se