Vad?

Det digitala alternativet till WorkWalk – en möjlighet för elever att lära känna Helsingborgs arbetsmarknad utan att besöka dem på plats.  

Varför?

Att få kännedom om och inspireras av de många olika möjligheterna på arbetsmarknaden är grundläggande för att kunna fatta beslut om vilket gymnasieprogram en ska välja så småningom. Det är samtidigt viktigt för Helsingborgs arbetsgivare att få tillfälle att berätta om sina verksamheter för sina potentiella framtida kollegor.

Vi behöver hitta nya sätt att möjliggöra för elever i mellanstadiet att lära känna den lokala arbetsmarknaden.  

Hur?

Tillsammans med Nanny Palmkvistskolan och Söderskolan utforskas initiativet vidare – vi är till exempel nyfikna på om vi kan lägga till gamification-moment och skapa en digital version av Helsingborg där eleverna kan lära känna nya yrken.

Du kan läsa mer om det och ta del av läromaterialet här.

 

Avbrutet/pausat initiativ

Det här initiativet är avbrutet/pausat och i behov av ny idébärare. Arbetar du i Helsingborgs stads skolor och vill utforska idén vidare? Kontakta ideer.sff@helsingborg.se!

Effektmål

Ökad kännedom om möjligheterna på arbetsmarknaden

Invånarinvolvering

Projektet görs i samarbete med pedagoger och elever på de aktuella skolorna.

Kontakt

Namn: Cecilia Larsson
E-post: cecilia.larsson@helsingborg.se