Vad?

För att underlätta för både förare, föräldrar och skolskjutshandläggare behövdes ett digitalt bokningssystem för våra åtta särskolebussar i Helsingborg. I dessa bussar åker det ca 130 elever varje dag till en av våra fyra särskolor i kommunen. Genom detta system får föraren dagsaktuella körlistor och föräldrarna kan avboka och se var bussen är i en app.

Varför?

Massor med administration har krävts för att hålla ihop elevernas resor. Elevernas schema, telefonnummer och adresser har hanterats helt manuellt. Schema har bevakats och förts in i excelfiler vecka för vecka av skolskjutshandläggaren. Varje vecka har listor skickats ut till bussarna. Vårdnadshavare har ringt och skickat sms till bussen under färd för att avboka resor mm.

Föraren har under färd även ringt två signaler till eleven, så att de vet att bussen är på väg. Detta har skapat en trafikfarlig situation och en stress för föraren. Ofta har bussen också fått stå och vänta på sena elever och kommit försent till skolan.

Hur?

I ett avtal med Samres AB har vi fått ta del av deras bokningssystem Alfa och trafikledningssystemet Samcom. I bokningssystemet lägger vi in alla schema och körslingor, som sedan sköter allt automatiskt. Varje morgon skickas en körorder ut till bussen på vilka elever som ska hämtas. Denna tas emot i en platta, där förarna checkar in varje elev som hämtas. Föräldrarna har en app där de kan se sina egna barns resor upp till 14 dagar framåt. I appen kan de enkelt avboka elevens resor med ett klick. De kan också se var bussen är och kan gå ut och ställa sig i tid. När barnet har checkats in på turen får föräldrarna en avisering i appen och samma sak gäller när eleven sedan hoppar av på skolan. Eftersom varje elev är koordinatsatt kan föraren klicka på adressen och körvägen visas i Google map. Det blir då enkelt att hitta om t ex föraren är ny eller om vi får en ny elev.

Fördelarna med detta system är många. Det blir mindre administration, säkrare körning, mindre stress, färre fel och framförallt känner sig alla tryggare. Vi kan också plocka ut statistik på vilka barn som åker och hur beläggningen är på bussarna.

Kontakt

Namn: Maria Heideman
E-post: Maria.Heideman@helsingborg.se