Vad?

Det digitala alternativet till WorkWalk – en möjlighet för elever att lära känna  Familjen Helsingborgs arbetsmarknad utan att besöka dem på plats.  

Varför?

Att få kännedom om och inspireras av de många olika möjligheterna på arbetsmarknaden är grundläggande för att kunna fatta beslut om vilket gymnasieprogram en ska välja så småningom. Det är samtidigt viktigt för Familjen Helsingborgs arbetsgivare att få tillfälle att berätta om sina verksamheter för sina potentiella framtida kollegor.

Vi behöver hitta nya sätt att möjliggöra för elever i högstadiet att lära känna den lokala arbetsmarknaden.  

Hur?

Initiativet DigiWalk

Tillsammans med Nanny Palmkvistskolan och Söderskolan i Helsingborg utforskade vi möjligheterna med att till exempel lägga till gamification-moment och skapa en digital version av Helsingborg där eleverna kan lära känna nya yrken. Initiativet riktade sig till yngre årskurser och du kan ta del av läromaterialet här.

Digital WorkWalk

Arbetet med den digitala versionen av WorkWalk-konceptet rullar vidare inom Familjen Helsingborg.

En Digital WorkWalk syftar till att öka intresset för yrkesutbildningar och att visa upp en bredd av företag som finns i vår region. Syftet med sajten är att möjliggöra företagsbesök digitalt. Elever kommer att delta i digitala evenemang med fokus på att lära sig mer om olika branscher och yrken. Vi vill med detta ge eleverna och de arbetssökande en bättre valkompetens för att i framtiden lättare kunna göra gymnasie- och yrkesval.

Effektmål

Ökad kännedom om möjligheterna på arbetsmarknaden

Invånarinvolvering

Projektet görs i samarbete med pedagoger och elever på de aktuella skolorna.

Kontakt

Namn: Maja Jovanovic
E-post: maja.jovanovic@helsingborg.se

Namn: Marlene Klit Welin
E-post: Marlene.klitwelin@helsingborg.se