Vad?

Det digitala alternativet till WorkWalk – en möjlighet för elever att lära känna  Familjen Helsingborgs arbetsmarknad utan att besöka dem på plats.  

Varför?

Att få kännedom om och inspireras av de många olika möjligheterna på arbetsmarknaden är grundläggande för att kunna fatta beslut om vilket gymnasieprogram en ska välja så småningom. Det är samtidigt viktigt för Familjen Helsingborgs arbetsgivare att få tillfälle att berätta om sina verksamheter för sina potentiella framtida kollegor.

Vi behöver hitta nya sätt att möjliggöra för elever i högstadiet att lära känna den lokala arbetsmarknaden.  

Hur?

Initiativet DigiWalk

Tillsammans med Nanny Palmkvistskolan och Söderskolan i Helsingborg utforskade vi möjligheterna med att till exempel lägga till gamification-moment och skapa en digital version av Helsingborg där eleverna kan lära känna nya yrken. Initiativet riktade sig till yngre årskurser och du kan ta del av läromaterialet här.

Digital WorkWalk

Arbetet med den digitala versionen WorkWalk-konceptet rullar vidare inom Familjen Helsingborg.

Effektmål

Ökad kännedom om möjligheterna på arbetsmarknaden

Invånarinvolvering

Projektet görs i samarbete med pedagoger och elever på de aktuella skolorna.

Kontakt

Namn: Malin Wingårdh
E-post: malin.wingardh@helsingborg.se