Vad?

Sensorer som tidigt identifierar tecken på att en hotfull situation är på gång. Detta ger personalen en förvarning och möjlighet att vidta åtgärder eller tillkalla hjälp i god tid.

Varför?

På några av våra LSS-boenden bor personer med sjukdomar som kan göra dem aggressiva och utåtagerande i vissa situationer. Situationer kan uppstå hastigt och göra arbetsmiljön otrygg för personalen.

Trots att personalen får omfattande träning i att hantera hotfulla situationer tidigt och att undvika att de utvecklar sig finns risken att signaler missas, särskilt om personalen är oerfaren.

Hur?

Med sensorer som tidigt identifierar tecken på att en hotfull situation kan vara på gång får personalen en förvarning och möjlighet att vidta åtgärder eller tillkalla hjälp i god tid.

Sensorerna består av ljudsensorer som registrerar förändringar i röststyrka och tonläge och kameror som identifierar rörelsemönster som förknippas med en hotfull situation.

Förvarningen är diskret och uppfattas bara av personalen.

Effektmål

Färre fall av hotfulla situationer på LSS-boende

Effektmål

Ökad trygghet bland vårdpersonal

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se