Vad?

Det robusta Helsingborg utreder olika aspekter av robust energiförsörjning i ett snabbt växande Helsingborg med ambitiösa klimatmål och ett energisystem under omställning.

Inom projektet utvärderas dagens och framtidens energibehov i Helsingborg och hur vi ska agera för att kunna bemöta dessa behov på ett hållbart sätt.

Förutom analyserna av energibehov och -tillgång syftar också projektet till att skapa kompetensspridning och samverkan inom energifrågor i Helsingborg.

Projektet är ett samarbete mellan Miljöförvaltningen och Öresundskraft och delfinansieras av Energimyndigheten.

 

  • Teknologier

    Energiteknik

  • Sektor

    Bostäder, Digitalisering, Energi, Fastighet

  • Partners

    Energimyndigheten, Miljöförvaltningen

Kontakt

Namn: Patrik Hermansson
E-post: Patrik Hermansson@oresundskraft.se