Vad?

Vi installerar en belysning som efterliknar dagsljus till 98%.

Varför?

Dagsljus medför att människor mår bättre genom att sömn och inlärningsförmåga påverkas positivt.

Hur?

På en av stadens förskolor installerar vi en ny belysning som till 98% efterliknar dagsljus och utvärderar vilken effekt det får på barn och personal som vistas i lokalerna.

Effektmål

Lugnare klimat i lokalerna och bättre inlärningsförmåga för barnen. Bättre arbetsmiljö för personalen.

  • Kategori

    Hälsa

  • Partners

    Brainlit

Kontakt

Namn: Finn Svensson
E-post: finn.svensson@helsingborg.se