Vad?

För att skapa lekytor till förskolebarnen på Dalhem bygger vi en förskoledukt över Annerovägen.

Varför?

Istället för att bygga två mindre förskolor på två tomter på var sida Annerovägen väljer vi att bygga en större förskola på ena tomten och nyttja andra tomten till lekyta.

Hur?

En trygg och säker passage för barnen skapas genom en grön bro över Annerovägen.

  • Kategori

    Lärande och Etablering

  • Sektor

    Fastighet, Hållbart byggande

  • Partners

    Skol- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Namn: Linn Larsson
E-post: linn.larsson3@helsingborg.se