Vad?

Uteåterbruket är en plats där stadens olika aktörer samarbetar kring material som annars hade slängts men som nu istället blir till nya rastupplevelser för eleverna i Helsingborgs stads skolor.

 

 

Varför?

Att kontinuerligt köpa nyproducerat material till våra verksamheter sliter på både miljö och ekonomi. Vi behöver hitta nya sätt att ta hand om och använda material istället för att köpa nytt.

Hur?

På Uteåterbruket finns det alltid jord och torv att använda till projekt på skolgården men beroende på vad som kommer in går det också att hitta till exempel bänkar, pallar, cementrör, lekställningar eller trämaterial att använda till kojor eller i slöjden.

Effektmål

Minskade inköp av skolgårdsinventarier

Resultat

Uppskattningsvis har 50% av stadens skolor och förskolor besökt uteåterbruket för att hämta material.

Kontakt

Namn: Emma Sjöberg
E-post: emma.sjoberg@helsingborg.se

Namn: Anders Hammarlund
E-post: anders.hammarlund@helsingborg.se

Länkar