Vad?

En enkel databas som man kan ”checka in” i på morgonen på olika sätt genom ett enkelt telefonnummer, en app eller en webbsida. Eller varför inte genom att helt enkelt slå på vattnet till kaffekokaren? På så sätt kan anhöriga, vänner eller volontärer på ett enkelt och smidigt vis hålla koll på att det inte blir tyst i en lägenhet.

CallKnut är inte tänkt att ersätta trygghetslarm, eller vara del av myndighetsutövning, utan ska vara ett stöd för redan existerande nätverk.

Varför?

Jag skulle väldigt gärna ha en katt.

Vi fick ett brev från Ann som skrivit in till kommunen om sin ensamhet och oro för att om en olycka skulle ske kanske ingen skulle märka det på flera dagar eller rentav veckor. Ann skrev också att hon gärna skulle vilja skaffa en katt för att få sällskap, men tanken på vilket lidande den skulle få utstå om något skulle hända henne fick henne att avstå. Något trygghetslarm vill hon inte ha (så gammal är hon inte!) men kanske något sätt att ”checka in” med telefonen kunde fungera?

Det borde ju inte vara så svårt tänkte vi, och det var det inte heller. Vi tog fram en prototyp-app där Ann ringer ett telefonnummer innan lunch för att ”grönmarkera” sig själv i en databas. Ingen behöver svara, det räcker med att en eller två signaler går fram. Kommer det inget telefonsamtal blir det rött i registret på Anns rad. På så sätt får anhöriga, vänner eller volontärer en indikation på att kolla så att allt står rätt till med Ann.

Hur?

Det är viktigt att inte stirra sig blind på den tekniska lösningen. För Ann började vi med ett telefonnummer som hon kunde ringa in på, men snart kom vi på att det var enklare att gå in på en webbsida och klicka i. Då kunde hon också se att hon var ‘grön-markerad’.

Men det behöver inte stanna där. Vi vill gärna testa att låta sensorer på vattenkranen göra ”incheckningen”. Om vattnet rinner på morgonen (men inte för länge!) är det ett tecken på att Ann kommit upp ur sängen.

Precis som ett utforskande test ska göra, så väcks flera utmaningar. Den stora frågan är vad händer om det inte kommer något samtal eller vattnet inte börjar rinna? Vem ska ta kontakt? Men också vem ska äga och förvalta lösningen? Dessa frågor kan verka omöjliga att ge ett bra svar på, men det är just därför vi måste fortsätta vara innovativa och våga ifrågasätta traditionella sätt att jobba. För lösningar finns, och i många fall kommer de att kännas otroligt självklara när vi väl har dem framme.

Effektmål

Ökad trygghet bland ensamma äldre

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se

Namn: Mikael Håkansson Mansdorff
E-post: Mikael.HakanssonMannsdorff@helsingborg.se

Namn: Tina Olofsson
E-post: Tina.Olofsson2@helsingborg.se