Vad?

Britt-Mari är en ny AI-assistent som kan svara på hyresgästernas frågor på vårdboenden. Britt-Mari bygger på samma teknik som AI-assistenten ”LAiban” som används på förskolor i Helsingborg. Precis som LAiban kan Britt-Mari svara på frågor som till exempel dagens aktiviteter, måltider eller väder. Hon kan också läsa upp nyheter och visa bilder från Instagram.

Varför?

Nya sätt att bemöta boendes behov av att snabbt kunna få information om det som är angeläget i deras direkta vardag.

Hur?

AI-assistenten Britt-Marie svarar på frågor som till exempel dagens aktiviteter, måltider eller läser upp nyheter.

Effektmål

Användarundersökning visar att våra hyresgäster uppskattar tjänsterna

Effektmål

Lösningen utvecklad till en plattform som stödjer utveckling av tjänster

Effektmål

Fler boende får möjlighet att använda Britt-Mari

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se

Namn: Daniela Cartes Fernandez
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se

Namn: Ingrid Bergh
E-post: ingrid.berg@helsingborg.se