Vad?

Appen Bokningstjänsten ska främja samarbetet och kontakten runt en invånare eller en familj utifrån invånarens behov istället för att utgå från våra traditionella processer.

Varför?

Invånaren kan genom appens funktioner få ett större handlingsutrymme, en ökad delaktighet och självbestämmande samt en större möjlighet att pröva sina egna vingar under tryggare former.

Hur?

Funktionerna i appen dels ska ge en förlängd, uppfångande hand från socialtjänsten, dels ge möjlighet till en kontakt där invånaren har mycket större möjligheter att påverka hur och när kontakten sker och vad den innehåller. Den ger också möjlighet för att engagera ett nätverk runt invånaren, om hen vill.

Appen skapas tillsammans med invånare i flera olika skeden under framtagandet. Idén har sitt ursprung i de behov som invånarna beskrev i de invånarintervjuer som digitala teamet gjorde vid uppstarten. (Just nu: kravspec, MVP, workshop)

Effektmål

En förbättrad kontakt mellan socialsekreterare och klient för bokning av mötestider.

Invånarinvolvering

Prototyper har testats med invånare

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Teknologier

  Applikation

 • Sektor

  Barn och unga, Social innovation

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Hbg Works, Kontaktcenter

Kontakt

Namn: Martina Barte
E-post: martina.barte@helsingborg.se