Vad?

Hur kan vi göra det lättare för alla parter att följa upp kraven vi ställer i våra livsmedelsavtal?

Varför?

Livsmedelskedjan är komplex och det är många aktörer som på olika sätt har hand om den mat som till slut hamnar på borden i de kommunala matsalarna. Det gör det till en tidskrävande utmaning att hålla reda på våra råvarors väg till oss. I Helsingborgs stad är vi samtidigt måna om att hålla hållbarhetsfrågorna högt i upphandlingsprocessen och vi vill kunna följa upp kraven i avtalen på ett smart sätt.

Hur?

En blockkedjelösning gör informationen i varje led transparent och tillgänglig för alla parter i kedjan och data som en gång blivit registrerad går inte att ändra utan att ändringen också bokförs och blir synlig. Kan blockkedjeteknik vara ett sätt att lösa vår utmaning med avtalsuppföljning och spårbarhet? Det är något vi vill testa tillsammans med våra matleverantörer.

Finansiering av projektet och samarbete sker med Skol- och fritidsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen.

Effektmål

Ökad spårbarhet och transparens i uppföljningen av livsmedelsinköp

Effektmål

Ökad visualisering av våra inköpta livsmedels vägar från jord till skolmatsbord

Kontakt

Namn: Linda Bjarle
E-post: linda.bjarle@helsingborg.se

Namn: Cecilia Larsson
E-post: cecilia.larsson@helsingborg.se