Vad?

I slutet av 2018 fick NSR besked från Naturvårdsverket om att blivit beviljade pengar för att bygga en anläggning för produktion av biokol från främst trädgårdsavfall på NSR:s anläggning i Helsingborg.

NSR får idag in stora mängder trädgårdsavfall från privatpersoner och verksamheter. Trädgårdsavfallet flisas och komposteras och blir till näringsrik jord men en grövre del skickas idag bara till förbränning. Varma årstider kan det också vara svårt att bli av med det grövre fliset, men genom att göra biokol av det så får vi en större nytta av det som t.ex. jordförbättrare eller för att ta hand om förorenade jordar. Samtidigt skapar vi ett biokol som ger möjlighet att återföras till kommunerna för att användas i dess grönstruktur.

Parallellt med Biochar Production pågår ett annat projekt som är av stor betydelse för produktionsanläggningen för biokol och det projektet heter Greater Bio och är ett EU projekt inom programmet Interreg ÖKS.

  • Drivs av

    Nordvästra Skånes Renhållnings AB

  • Teknologier

    Miljöteknik

  • Sektor

    Miljö

Kontakt

Namn: Ludvig Landen
E-post: Ludvig.landen@nsr.se