Vad?

NSR är med i EU projekt som handlar om fytoremediering, som innebär att man testar olika sätt att sanera förorenad jord, med hjälp av växter. Projektets huvudutgångar kommer att vara tre installerade pilotfall samt skapandet av en standard för att främja metoden för Baltic Phytoremediation.

Phytoremediation är en ny och lovande metod med ett antal fördelar. Det har testats, men är fortfarande i tidiga utvecklingsstadier. Det har potential att bli en etablerad metod för återvinning av förorenad jord. Det är baserat på odlingen av växter som tar upp föroreningar och lagrar den i sin biomassa.

Detta projekt drivs inom EU programmet Interreg South Baltic, där Linné Universitet har huvudansvar.

Varför?

I det pilotfall som NSR är delaktiga i, studerar vi möjligheten att föra bort näring från Filbornadeponins yta och växtskikt. Åtgärden kan ge ett renare ytatten från deponin, med lägre halter av fosfor och kväve. Det kan i sin tur minska övergödning av södra Östersjön.

 

Hur?

Man kommer odla olika växter och undersöka växters olika förmågor att ta upp och lagra eller bryta ned olika typer av föroreningar.

Kontakt

Namn: Angelika Blom
E-post: angelika.blom@nsr.se