Vad?

NSR är med i EU projekt som handlar om fytoremediering, som innebär att man testar olika sätt att sanera förorenad jord, med hjälp av växter. Man kommer använda växters olika förmågor att ta upp och lagra eller bryta ned olika typer av föroreningar.

Phytoremediation är en ny och lovande metod med ett antal fördelar. Det har testats, men är fortfarande i tidiga utvecklingsstadier. Det har potential att bli en etablerad metod för återvinning av förorenad jord. Det är baserat på odlingen av växter som tar upp föroreningar och lagrar den i sin biomassa.

Detta projekt drivs inom EU programmet Interreg South Baltic, där Linné Universitet har huvudansvar.

Varför?

Projektets huvudutgångar kommer att vara tre installerade pilotfall samt skapandet av en standard för att främja metoden för Baltic Phytoremediation.

NSR har ett case i detta projekt, där man ska titta på hur man kan minska läckage av näringsföroreningar i sluttäckt deponi. För att undersöka detta ska man med hjälp av olika växter förebygga utsläpp genom att de tar upp kväve. Samt att man tittar även på olika växters lämplighet att växa på deponin och hur dessa kan skördas med målet att de ska kunna bli en produkt in i kommande biokolsanläggning.

 

  • Teknologier

    Miljöteknik

  • Sektor

    Miljö

Kontakt

Namn: Angelika Blom
E-post: angelika.blom@nsr.se