Vad?

Alla problem och behov som rapporteras till vård- och omsorgsförvaltningen skapar också automatiskt ett behov i vår innovationsportföljen. De hjälper till att styra innovationsarbetet genom att belysa var problem och behov finns i verksamheterna.

Varför?

Problem och behov är utmärkta utgångspunkter för innovation. Om vi löser ett problem som någon upplever har vi gjort något bra, om det dessutom är på ett nytt sätt är det en innovation.

Hur?

Staden har bra och genomarbetade rutiner för att samla in och hantera problem och behov som anmäls av både invånare och medarbetare. Om dessa problem och behov också automatiskt kan föras över till innovationskontoret har vi snart ett stort antal verkliga problem att jobba med.

Effektmål

Ökad antal innovationer kopplade till verkliga behov

Effektmål

Ökat antal skav i vår behovs-databas

Kontakt

Namn: Maria Rosendahl
E-post: maria.rosendahl@helsingborg.se

Namn: Ingrid Nyman
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se