Hbg Works: Sveriges första kommunala accelerator

Idén om en kommunal accelerator kläcktes i en reformgrupp för digitalisering. Visionen var en arena för innovation, där digitaliseringsprojekt och innovationsidéer skulle få formas. Platsen skulle främja nytänk och skulle blåsa in mer energi i kommunen som helhet. 2019 öppnades dörrarna till Hbg Works.  

Idag är Hbg Works både en mötesplats och en accelerator för innovation. Här arbetar flera team med att stötta innovationsarbetet som pågår ute i kommunens verksamheter. I ett team jobbar fyra så kallade intraprenörer, vilka har som uppdrag att agera kontaktpersoner åt de personer som driver innovation i förvaltningarna – ibland åt innovationsledarna och ibland åt en enskild idébärare. Intraprenörerna stöttar innovationsarbetet, från stadiet där ett initiativ bara är en idé till att den skalas upp eller läggs ner. Intraprenörerna är lika mycket en kunskapsbank, som en uppmuntrande kompis på vägen i innovationsarbetet. På Hbg Works arbetar också designers som tar fram prototyper och koncept, och utvecklare som både kodar nya lösningar och förvaltar de som redan finns.  

Oavsett arbetsuppgifter har alla målet att göra Helsingborg till en mer innovativ organisation. Många på Hbg Works anställs för att de vill påverka, förändra och vara delaktiga i samhället. I praktiken handlar det om att stötta med innovationsmetodik, driva innovationspiloter och skala upp det som visar sig skapa värde. Kort sagt är Hbg Works en katapult för alla idéer bubblar ute i verksamheterna, och som slutligen kan bli nya innovationer.  

Som mötesplats huserar Hbg Works de egna teamen, men också representanter från stadens andra verksamheter och bolag. På så sätt blir det en given mötesplats för den som vill jobba med utvecklings- och innovationsarbete. Lokalerna skapar förutsättningar för att jobba flexibelt och här hålls också workshops, föreläsningar och möten av alla dess slag.