Hbg Works: Sveriges första kommunala accelerator

Då ingen annan utropat sig, vågar vi påstå att Hbg Works var först som kommunal accelerator i Sverige. Skapandet av hubben hänger ihop med stadens förändringsarbete som pågått i över tio år. Projektet pågick mellan 2019 till 2023.

Idén om en kommunal accelerator kläcktes i en reformgrupp för digitalisering. Visionen var en arena för innovation, där digitaliseringsprojekt och innovationsidéer skulle få formas. Platsen skulle främja nytänk och skulle blåsa in mer energi i kommunen som helhet. 2019 öppnades dörrarna till Hbg Works. Under våren 2023 avslutades projektet, för att göra plats för stadens nya center för innovation.

Hbg Works blev både en mötesplats och en accelerator för innovation. Här arbetade flera team för att driva på innovationsarbetet ute i stadens olika verksamheter.

Ett team jobbade med direkt stöd i innovationsarbetets alla faser och bestod av intraprenörer, designers och personer som jobbade med kommunikation och community. Det teamet är idag en del av den nya avdelningen för innovation, och kallas Innovationsstöd. På Hbg Works arbetade också personer med IoT, AI och utveckling, både för att ta fram nya lösningar och för att förvalta de som redan finns. 

Att blanda olika kompetenser i samma lokaler, sågs som en stor fördel för att lyckas med uppdraget. Lokalerna var också öppna för andra i staden som jobbar med innovation och blev den självklara arenan för workshops, föreläsningar och möten av alla dess slag. På så sätt blev Hbg Works en plats för samverkan, där alla jobbade mot att skapa en mer innovativ stad. Arbetet med den innovativa staden fortsätter i det växande innovationsdistriktet i Oceanhamnen.