Platsen Hbg Works är öppen för alla stadens anställda som vill eller som redan arbetar med utvecklings- och innovationsfrågor. Här kan du hitta nya samarbeten, delta i workshops, få hjälp att testa nya lösningar eller prova på ny teknik. Under rådande pandemi är Hbg Works tills vidare stängt för externa besökare. 

Hbg Works är också arbetsplats åt en rad olika team, som tillsammans fungerar som en stödfunktion åt kommunens verksamheter. I praktiken handlar det dagliga arbetet om att stötta med innovationsmetodik, driva innovationspiloter och skala upp de initiativ som visar sig skapa värde. Arbetet drivs av intraprenörer, utvecklare och designers – som tillsammans bidrar till Helsingborg som en mer innovativ organisation.

Vill du veta mer eller ha stöd i innovationsarbetet?

Hör av dig till Hbg Works!