H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi genom innovation vill utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare, mer omtänksam och hållbar stad.

Stadens arbete med H22 består av två delar:

  • En stadsgemensam satsning på innovation, resan mot en smartare, mer omtänksam och hållbar stad.
  • En stadsmässa, H22 City Expo, där vi sätter ljuset på det viktigaste och mest intressanta som skapats fram till 2022. Efter H22 City Expo fortsätter den långsiktiga satsningen.

Genom H22 sätter Helsingborgs stad människan i fokus, genom att belysa välfärds- och stadsutveckling från tre perspektiv:

  • innovativa välfärds- och stadsutvecklingslösningar
  • livskvalitet – om livet i staden och livet mellan husen
  • city governance om ledarskap och möjliggörande i framgångsrik stadsutveckling

H22 handlar lika mycket om att vi ska lära oss av varandra som att vi ska dela med oss av våra erfarenheter. Närmare 70 samarbetspartners från akademi, organisationer, globala och lokala företag har valt Helsingborg för att testa och utveckla framtidens idéer.

Läs mer om H22

Läs om allt som pågick under H22 City Expo här

Läs mer om H22 Partners här