Du har analyserat dina testresultat och nu är det dags att fatta ett beslut om vad du ska göra härnäst.

Du har tre alternativ att välja mellan:

1. Avsluta

Om resultaten som du fick var mycket negativa måste du fundera över om du ska fortsätta med idén eller inte. Utmaningen finns fortfarande – men din idé är förmodligen inte den bästa lösningen.

Men tänk på vad du har lärt dig! Lärdomarna från testet ger säkert dig en djupare förståelse av dina användare och deras behov. Du kan använda dessa lärdomar för att komma fram till nya idéer på lösningar.


2. Testa igen

Om du fick både positiva och negativa resultat borde du tänka på hur prototypen kan förändras och testas igen.

Hur kan du behålla eller förstärka det som upplevs positivt och samtidigt ändra eller ta bort det som upplevs negativt? Det kan också vara bra att fundera på hur du kan göra prototypen mer realistisk (närmare en riktig lösning).

Om du ska fortsätta med en testrunda till, klicka här för att gå tillbaka till steget: Gör en prototyp.

9. Gör en prototyp

Öppna

3. Gör en pilot

Har du fått mycket bra testresultat på en prototyp som ligger nära en riktig lösning och som du dessutom testat med dem som kommer att använda lösningen i slutändan? Då kan det vara dags att göra en innovationspilot!

Då ska du förbereda en kort slagkraftig presentation även kallad ”pitch” (max 10 minuter). Pitchen ska innehålla förklaring av din idé och hur den löser ett behov eller utmaning hos en målgrupp, och vad du behöver (t.ex. en arbetsgrupp? pengar? förankring hos en chef?) för att göra den färdig att införas och användas i verksamheten.

Kontakta innovationsledaren i din förvaltning som kan hjälpa dig med pitchen och vem du ska presentera den för.


Du har gått från att ha en idé till att ha testat en möjlig lösning! På vägen har du samlat in värdefulla lärdomar om din målgrupp och deras behov. Det kommer säkert att hjälpa dig och andra att utveckla flera lösningar i framtiden. Bra jobbat!