I det här steget kommer du att involvera dina användare. Det är de människor som berörs mest av utmaningen. Det är för deras skull du försöker hitta lösningar på utmaningen.

Det är värdefullt att samla in information direkt från dina användare. Du vill lära dig hur de uppfattar, känner och beter sig kring utmaningen. Du vill få en djupare förståelse för varför utmaningen finns och vad användarna behöver för att besegra utmaningen.

Tips! Du kanske redan har en uppfattning om vad användarna behöver – toppen! Detta steg ger dig möjligheten att bekräfta din uppfattning med genom att observera och lyssna på användarna.

Detta steget kan vara utmanande, men samtidigt tycker många att det är ett av de mest givande ögonblicken i innovationsprocessen. Om du känner att du behöver hjälp tveka inte att kontakta innovationsledaren på din förvaltning!

1. Välj utforskningsmetoden

Det finns många metoder för att utforska folks upplevelse och uppfattningar. Nedan är tre grundläggande och effektiva metoder.

Välj en eller flera av dessa metoder. När det är möjligt, kombinera flera av metoderna för att få en mer nyanserad förståelse av användarnas situation.

Exempel: Du kan använda både intervjuer och observationer för att höra vad dina användare säger om utmaningen och se hur de faktiskt beter sig.


2. Intervjua en användare

Denna metod är bra för att lyssna på användaren, om hur hen upplever utmaningen, och att fånga upp användarens uppfattningar och känslor.

Intervjua en användare

Öppna

3. Observera en användare

Denna metod är bra för att se hur användaren hanterar utmaningen i verkligheten, och är effektiv för att samla omständigheter och detaljer som påverkar utmaningen.

Observera en användare

Öppna

4. Var en användare

Denna metod är bra om du vill samla in förstahandskunskap om en befintlig tjänst.

Var en användare

Öppna

5. Bra jobbat!

Grymt, du gjorde det! Du begav dig ut, utforskade och samlade in viktig information om hur användarna upplever och känner inför utmaningen. Och du lärde dig säkert massor om både användarna och metoden som du använde.

Ta en stund och skriv ner lite reflektioner som kan hjälpa dig framöver. Var det kanske något som överraskade dig eller som du kan göra lite bättre till nästa gång? Du kan göra detta själv, men det är roligare att göra det tillsammans med teamet.

När du är klar kan du fortsätta med nästa steg: 5. Hitta mönster och prioritera.