Några bra saker att tänka på när du går ut och testar din prototyp. Följ dessa steg så att ditt test blir så bra som möjligt och du får resultat som du kan lita på.

1. Innan du testar

Det är alltid bra att ha en plan innan du börjar testa. Det ger dig och teamet en gemensam förståelse för testets syfte och vilka förväntningar ni har.

Ta hjälp av den här metoden och en mall för att skapa en testplan.

Gör en testplan

Öppna

2. Arbeta i par

När en prototyp ska testas är det bra att vara minst två teammedlemmar som gör det:

  • En testledare, som presenterar prototypen och hjälper personen som testar med instruktioner och frågor.
  • En eller två testantecknare som skriver ner vad testaren säger och vad den gör med prototypen.

Bestäm vem i teamet ska ha vilken roll, och se följande metoderna för ytterligare instruktioner.


3. Att vara testledare

När du leder ett test så är din främsta roll att guida testaren och ge instruktioner. Du förklarar helt enkelt vad det är som testas och varför.

Följ den här metoden för att förbereda inför testet.

Håll i ett test

Öppna

4. Att vara testantecknare

När du är testantecknare så är din roll att fånga upp vad testaren säger och gör. Du lyssnar aktivt och tittar på hur testaren beter sig (även kroppsspråk) och interagerar med prototypen.

Följ den här metoden för att förbereda inför testet.

Fånga upp vad en testare säger och gör

Öppna

Efter du och ditt team har testat prototypen med testare, gör en runda av high-fives med teamet! Gå sedan till nästa steg: 11. Utvärdera testet