Efter att du undersökt användarnas behov har du en massa värdefull information. Men för att du ska ha riktig nytta av den ska du försöka hitta mönster. Dessa mönster kan du sen utforma till fokuspunkter och bestämma vad du ska prioritera.

Gå genom följande steg.

1. Hitta mönster

Första steget är att strukturera upp informationen och leta efter mönster. Följ metoden och återvänd hit för nästa steg.

Sammanfatta din forskning

Öppna

2. Utforma fokuspunkter

När du har hittat några mönster i informationen så ska du formulera delutmaningar. Det gör du genom att formulera en rad ”hur skulle vi kunna”-frågor.

Hur skulle vi kunna-frågor

Öppna

3. Att välja vad du ska fokusera på

Nu har du några olika ”hur skulle vi kunna”-frågor. Dags att välja vad du ska fokusera på!

Du måste prioritera eftersom det förmodligen inte går att jobba med alla aspekter av utmaningen samtidigt. Använd denna metod för att fokusera på en del av utmaningen.

Prioritera utmaningarna

Öppna

4. Idédags!

Nu har du en del av utmaningen att fokusera på. Dags att komma på ett gäng idéer som skulle kunna lösa utmaningen.

För att se hur du kan göra det, gå till nästa steg: 6. Ta fram idéer.