Att hitta andra som vill arbeta med din utmaning ger mer hjärnkraft och mer motivation – vilket ökar möjligheterna att lyckas. Så hur kan du hitta personer att samarbeta med?

1. Hitta personer att samarbeta med

Det är egentligen ganska enkelt. Prata om din utmaning med andra som du tror kan vara intresserade av den. Det kan vara:

  • kollegor i ditt eller andra team på arbetsplatsen
  • innovationsledare som kan koppla dig ihop med andra eldsjälar
  • eller kollegor på andra avdelningar eller förvaltningar.

Tips! De behöver inte vara experter på området du är intresserad av. Det är ofta är en fördel att arbeta med folk som inte är så kunniga på området eftersom de ofta saknar förutfattade meningar om vad som går att göra.

Få med dig kollegor på resan

Men innan du pratar med någon, titta igenom ditt material. Då blir det lättare för dig att förmedla vad du jobbar med och inspirera andra att hänga med!

För att verkligen få med människor i ett projekt behöver de bli inspirerade. Tänk därför noga igenom hur du förklarar din utmaning och vad du kommit fram till och uppmuntra dem till att följa med dig på en spännande resa tillsammans!


2. Skapa ett team och få det att lyfta

Om du hittat några att samarbeta med, spendera lite tid på att skapa teamkänsla tillsammans. Det tar naturligtvis olika lång tid beroende på hur många ni är. Fundera också över vilka kunskaper teamet har och behöver.

Här har du några workshops för att komma igång med teamet

För att lära känna varandra bättre och arbeta mer effektivt tillsammans, prova en workshop med personliga presentationer. Den är väldigt enkel och riktigt effektiv.

Personliga presentationer

Öppna

Eller testa en workshop som på ett enkelt och effektivt sätt får teamet att ta de fösta stegen i projektet och få det att lyfta. Prova!

Kick off för projektet

Öppna

3. Ta beslut

Har du hittat någon att samarbeta med? Om så är fallet, bra! Om inte, kan du fortfarande gå vidare med projektet själv?

Ta ett beslut att antingen:

  • Fortsätt arbeta med utmaningen. (Gå till nästa steg: 4. Undersök behovet)
  • Eller avbryta arbetet och gå vidare med en annan utmaning.

Om du bestämmer dig för att avbryta arbetet, tänk på vad du har lärt dig som kan hjälpa dig nästa gång du identifierar en utmaning. Vad skulle du göra annorlunda i arbetet med nästa utmaning?