Kanske har du bestämt dig för att arbeta med en eller flera av Helsingborgs utmaningar? Kanske har din chef bett dig fokusera på några av dem? Kanske har dina kollegor inspirerat dig att komma på egna lösningar?

Oavsett varför di vill arbeta med utmaningarna behöver du förstå dem innan du börjar arbeta.

Följ stegen nedan för att komma igång.

1. Utforska utmaningarna

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer och en av anledningarna är att vi tror på att samverka med vår omvärld för att lösa våra utmaningar. Staden har tagit fram flera stadsgemensamma utmaningar som vi behöver kraftsamla kring och hitta nya lösningar på tillsammans med vår omvärld.

Ett bra ställe att börja är att läsa om dem här och fundera på vilken du vill börja arbeta på. Fundera på:

  • Vilken som knyter an mest till ditt arbete?
  • Vilken du och din avdelning/förvaltning ansvarar för?
  • Vilken ger dig en möjlighet att samarbeta med andra avdelningar/förvaltningar?
  • Vilken brinner du och dina kollegor mest för att lösa?

När du har kikat igenom utmaningarna, besluta var du ska börja eller diskutera med ledningen eller dina medarbetare för ta ett beslut tillsammans (möjligtvis som en del av workshoppen i nästa steg).


2. Boka in en workshop

Ett bra sätta att angripa utmaningarna är att boka en workshop för att diskutera och arbeta med dem med andra.

I stort sett alla av oss har regelbundna möten på vår arbetsplats varje vecka eller månad. Det kan vara en APT, ett enhets-, team- eller avdelningsmöte. Många avdelningar avsätter också tid för att arbeta med innovation, exempelvis i form av inspirationsföreläsningar eller workshoppar för idégenerering.

Hitta ett mötestillfälle som du kan använda för att boka en workshop om utmaningen eller utmaningarna du vill arbeta med. Ju mer tid du kan avsätta desto bättre (det är rekommenderat att använda minst 30-60 minuter). Men även om du bara har 15 minuter, kan du använda det för att ta ett första steg.

När du ha hittat ett lämpligt mötestillfälle, justera agendan och skicka en ny kalenderinbjudan. Inkludera en länk till utmaningarna i din inbjudan. Så här skulle du kunna skriva:

”Hej! På måndag samlas vi för att orientera oss i stadens innovationsarbete. Läs gärna på innan mötet (https://innovation.helsingborg.se/utmaningar/) och fundera över om det finns någon av utmaningarna du brinner för extra mycket. Försök att inte tänka på lösningar ännu, vi kommer att arbeta utifrån ett upplägg där idéerna kommer senare.”

Fundera över om du skulle kunna bjuda in någon mer person till workshoppen. Kan det vara tillfälle att jobba med andra än de som ni vanligtvis jobbar med? Kan det hjälpa till att bygga relationer med andra delar av er förvaltning?

När du har bokat din workshop, gå till nästa steg: 2. Planera och förbered