Demokratisamtal – invånarinvolvering i tider av polarisering och obekväma beslut

5 december 2023, 13:30 - 15:30

5 dec
Demokratisamtal – invånarinvolvering i tider av polarisering och obekväma beslut

Att invånare deltar i den kommunala demokratin mellan valen är angeläget. Samtidigt lämpar sig inte alla beslutsprocesser för deltagande och invånare har heller inte alltid möjlighet eller lust att delta. I en tid då polarisering ökar och obekväma beslut behöver tas ställs deltagandet i ett nytt ljus. Varför ska invånare delta i kommunala beslutsprocesser? I vilket skede av beslutsprocessen bör staden bjuda in? Med vilka metoder ska vi möjliggöra invånarnas deltagande?

Under höstens demokratisamtal presenteras och diskuteras ny forskning om invånardeltagande. Med hjälp av maktteori och exempel från klimat- och hållbarhetsområdet belyser vi deltagandets möjligheter och begränsningar. Demokratisamtalet kan ge svar på några frågor, väcka helt nya, skapa diskussion och förhoppningsvis ge nya perspektiv. Ta chansen att lyssna till Martin Westins föreläsning, ställ frågor och dela dina tankar i ämnet med andra.

Om föreläsaren
Martin Westin är forskare i miljökommunikation och har lång erfarenhet av att leda och designa deltagandeprocesser kring komplexa samhällsproblem, både i Sverige och utomlands. I sin forskning sätter Martin Westin ett maktperspektiv på dialoger, deltagande och samverkansarbete. Han har gjort vetenskapliga utvärderingar av en rad delaktighetsprocesser i kommuner åt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Och han har hållit åtskilliga utbildningar kring processdesign och processledning både inom myndigheter och i civilsamhälle.

Demokratisamtal – invånarinvolvering i tider av polarisering och obekväma beslut

  • 5 december 2023, 13:30 - 15:30
  • Längd: 2 timmar
Tillgänglighet på platsen

Plats

Kommunstyrelsesalen i Rådhuset. Anmäl dig i rådhusets reception när du kommer.
Drottninggatan 2
25221 Helsingborg

Visa på karta