What?

Filbornaverket är en av världens modernaste och effektivaste anläggningar för utvinning av energi ur restavfall. Det är en del av ett energisystem som förbrukar mycket lite primärenergi och som inte använder olja, kol eller gas.

Tillsammans med Vera Park visar vi besökare under H22 City Expo hur energiåtervinning ur restavfall hänger samman med avfallshierarkin och hur avfall kan förvandlas till värme, kyla och el i samhället. Filbornaverket är också föremål för djuplodande studier kring avskiljning av koldioxid från rökgaserna, så kallad CCS-teknik.

Under besöket visar vi just avfallstrappan och hur produkter kan återanvändas och återvinnas. Besökaren bjuds på en exposé av alla de initiativ för smart resursanvändning som Vera Park i Helsingborg representerar med allt från återbruk och återvinning till biokol och biogas.

Ett detaljerat program för studiebesöken kommer att publiceras på https://h22.se

Events during expo: Sitebesök; Konferens ”Älskade, hatade koldioxid”

Place to tag: Filbornaverket, Vera park

 • Category

  Climate & Environment

 • Technologies

  Energy technology

 • Sector

  Energy

 • Partners

  NSR

Contact

Name: Göran Skoglund
E-mail: goran.skoglund@oresundskraft.se